IELTS Writing: Phần nào là khó nhất?

Rất khó để bạn mắc một lỗi sai nghiêm trọng trong bài thi Reading và Listening. Ngay cả khi bạn gặp sự cố khi hiểu văn bản hoặc bài ghi âm, những tư liệu sẽ cho bạn một ý tưởng rõ ràng về những gì bạn cần viết. Và nếu bạn không chắc chắn, bạn luôn có thể đoán được. Với bài kiểm tra Speaking, bạn sẽ trả lời một loạt câu hỏi, vì vậy ngay cả khi bạn mắc lỗi với một trong số chúng, bạn sẽ có cơ hội tiếp theo với câu hỏi kế tiếp. Nhưng đối với Writing Task 2 lại khác, nếu bạn không hiểu được câu hỏi, và có thể viết lạc đề và điều tất yếu là bạn sẽ mất điểm.

Hãy nhìn vào một ví dụ của bài Writing Task 2:

“A person’s worth nowadays seems to be judged according to social status and material possessions. Old-fashioned values, such as honour, kindness and trust, no longer seem important.

To what extent do you agree or disagree with this opinion?

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.”

Dịch: Giá trị của một người ngày nay dường như bị đánh giá dựa trên địa vị xã hội và tài sản vật chất. Các giá trị ẩn sâu trong con người, chẳng hạn như danh dự, cách đối nhân xử thế và lòng tin tưởng dường như đã không còn quan trọng nữa.

Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?

Cho biết lý do cho câu trả lời của bạn và bao gồm bất kỳ ví dụ có liên quan nào từ kiến thức hoặc kinh nghiệm của chính bạn.

Tôi nên tiếp cận câu hỏi này như thế nào?

Sai lầm dễ mắc phải nhất là nhìn vào một hoặc hai từ, và quyết định rằng đây chính là trọng tâm của bài văn. Ví dụ, trong áp lực của phòng kiểm tra, bạn có thể quyết định viết về “tình trạng xã hội và tài sản vật chất” ngày nay quan trọng như thế nào đối với con người. Bạn sẽ không nhận được điểm tốt cho bài luận đó vì bạn không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi.

Điều đầu tiên bạn phải làm là dành một phút để suy nghĩ về câu hỏi và quyết định loại bài luận nào mà nó yêu cầu. Trong trường hợp này, đó là một bài luận yêu cầu lựa chọn quan điểm. Bạn nhìn vào một mặt của câu hỏi (mọi người được đánh giá theo tình trạng xã hội), sau đó bạn nhìn vào phía bên kia của câu hỏi (rằng mọi người được đánh giá theo các giá trị ẩn sâu bên trong). Cuối cùng, bạn đi đến một kết luận.

Tôi phải luyện tập dạng bài này như thế nào?

Không khó để viết bài luận này, miễn là bạn làm theo một quy trình. ClarityEnglish và Hội đồng Anh đã xuất bản một loạt tài liệu tuyệt vời để giúp bạn học cách làm việc này. Trước tiên hãy lên website: http://www.clarityenglish.com và nhấn vào Essay: For and Against để luyện tập. Điều này sẽ dạy bạn chính xác cách tiếp cận loại bài luận này, và bạn sẽ có cơ hội thực hành nhiều hơn.

Xem thêm: IELTS WRITING: 4 CHÌA KHÓA ĐỂ THÀNH CÔNG